Taxi i HEBY

Västupplands Taxi AB

Med oss åker ni tryggt, miljövänligt och säkert!

Västupplands Taxi AB är ett taxibolag som startades efter en sammanslagning av tre taxibolag. Idag är vi det främsta taxibolaget i Heby och bistår med resor för unga som gamla runt om i kommunen. 

Vi arbetar med fokus på miljön och våra kunder. Genom attanvända miljöfordon och ecodriving gör vi vårt bästa för att ta hand omnaturen. För våra kunder vill vi förmedla trygga och säkra resor. Givetvis är vi alltid tillgängliga, punktliga och tillmötesgående.

Västupplands Taxi är miljöcertifierad genomsatsning på nyare bilar och ecodriving.

Om oss

VästupplandsTaxi AB bildades 1990 efter en sammanslagning av Heby, Tärnsjö och Östervåla Taxi. Genom denna sammanslagning fick vi ett brett yrkeskunnande och en väl anpassad vagnpark. Det gav oss även möjlighetenatt ta oss an alla typer av taxiresor från enkla personbilskörningar till skolskjuts för kommunens barn.


Kunden är alltid i centrum för våra professionellt utförda tjänster. Service och kvalitet är något vi satsarpå. Snabbhet, tillgänglighet, punktlighet och hjärtlighet är en självklarhet vid alla våra resor oavsett var och hur - från sjukresor och färdtjänst till taxi eller skolskjuts.

Västupplands Taxi AB

Miljö i fokus

Västupplands Taxi AB är ett taxiföretag med stort fokus på miljön och naturen. Vi är miljöcertifierade, Säker Grön Taxi genom en satsning på nya bilar och ecodriving. Ecodriving innebär att man kör sparsamt och ekonomiskt samtidigt som man har miljön i fokus.

Samarbetspartner

Heby kommun Västupplands Taxi AB