Taxi, godstransport, skolskjuts, färdtjänst och sjukresor i Heby kommun

Västupplands Taxi AB hittar du i Heby. Vi består med taxiresor, godstransporter, taxibussar, färdtjänst, skolskjuts och sjukresor runt om i kommunen. Klicka här för priser.Vi har ett stort miljötänk och användermiljöfordon och ecodriving. Vi är ett taxibolag med stort engagemang och hög servicenivå. Nöjda och trygga kunder har vi många.

Skolskjuts
Vi kör kostnadsfri skolskjuts för barn i grundskolan i Heby kommun. Om dina barn har rätt till skolskjuts grundaspå avståndet mellan hemmet och skolan. Kontakta din skola för mer information.

Västupplands Taxi AB skolskjuts

Barnens säkerhet
I ett flertal av våra bilar finns inbyggd barnkudde. Vi har även barnstolar för barn som behöver åka bakåtvända. Vi har stolar för barn från ca 9 månader upp till 4 år. Meddela vid bokning av taxi om du behöver en barnstol.

Kontaka oss

Färdtjänst
För människor som på grund av funktionshinder har svårt för att resa med den allmänna kollektivtrafiken finns färdtjänst. För att åka färdtjänst krävs att du är beviljad detta, då betalar du 30% av taxameterpriset plus 10kr, dock lägst 40kr. 

Kontakta oss för att boka en resa.
Norra delen av kommunen: 0292 - 712 20
Södra delen av kommunen: 0224 - 302 75

Sjukresor
Behöver du hjälp med att ta dig till sjukvård eller tandvård. Vi arbetar med sjukresor för Landstinget i Uppsala län. En planerad sjukresa går alltid från folkbokföringsadress till vårdinrättning. Meddela om du har rullator, rullstol, följeslagare eller barnvagn så vi kan anpassa oss efter dina behov.

För beställning av sjukresa, ring Landstingets beställningscentral: 0771 - 99 90 00

Västupplands Taxi AB färdtjänst och sjukresor