Företaget med allt från taxiresor till skolskjuts

Västupplands Taxi AB bildades 1990 efter en sammanslagning av Heby, Tärnsjö och Östervåla Taxi. Genom denna sammanslagning fick vi ett brett yrkeskunnande och en väl anpassad vagnpark. Det gav oss även möjligheten att ta oss an alla typer av taxiresor från enkla personbilskörningar till skolskjuts för kommunens barn.

Kunden är alltid i centrum för våra professionellt utförda tjänster. Service och kvalitet är något vi satsar på. Snabbhet, tillgänglighet, punktlighet och hjärtlighet är en självklarhet vid alla våra resor oavsett var och hur - från sjukresor och färdtjänst till taxi eller skolskjuts.

Miljön i fokus

Västupplands Taxi AB är ett taxiföretag med stort fokus på miljön och naturen. Vi är miljöcertifierade, Säker Grön Taxi genom en satsning på nya bilar och ecodriving. Ecodriving innebär att man kör sparsamt och ekonomiskt samtidigt som man har miljön i fokus.

Samarbetspartner